Xíu Chủ Miền Trung Siêu Chuẩn: 500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :07-03-21


Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
07-03-21 Kon Tum
Khánh Hòa
06-03-21Đà Nẵng: 250,
Quảng Ngãi: 445,
Đắc Nông: 114
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
461
05-03-21Gia Lai: 592,
Ninh Thuận: 133
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
487
04-03-21Bình Định: 984,
Quảng Trị: 594,
Quảng Bình: 815
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
430
03-03-21Đà Nẵng: 173,
Khánh Hòa: 579
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
434
02-03-21Quảng Nam: 867,
Đắc Lắc: 014
Trúng Quảng Nam,
Trúng Đắc Lắc
385
01-03-21TT Huế: 139,
Phú Yên: 323
Trúng Phú Yên781
28-02-21Kon Tum: 759,
Khánh Hòa: 080
Trúng Kon Tum248
27-02-21Đà Nẵng: 085,
Quảng Ngãi: 360,
Đắc Nông: 843
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
604
26-02-21Gia Lai: 972,
Ninh Thuận: 914
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
552
25-02-21Bình Định: 659,
Quảng Trị: 827,
Quảng Bình: 928
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
536
24-02-21Đà Nẵng: 051,
Khánh Hòa: 273
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
688
23-02-21Đắc Lắc: 195,
Quảng Nam: 736
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
383
22-02-21TT Huế: 420,
Phú Yên: 785
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
464
21-02-21Kon Tum: 453,
Khánh Hòa: 729
Trúng Khánh Hòa801
20-02-21Đà Nẵng: 802,
Quảng Ngãi: 451,
Đắc Nông: 788
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
637
19-02-21Gia Lai: 939,
Ninh Thuận: 872
Trúng Ninh Thuận317
18-02-21Bình Định: 980,
Quảng Trị: 872,
Quảng Bình: 837
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
541
17-02-21Đà Nẵng: 589,
Khánh Hòa: 650
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
479
16-02-21Đắc Lắc: 619,
Quảng Nam: 942
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
575
15-02-21TT Huế: 319,
Phú Yên: 877
Trúng Phú Yên485
14-02-21Kon Tum: 738,
Khánh Hòa: 078
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
486
13-02-21Đà Nẵng: 891,
Quảng Ngãi: 673,
Đắc Nông: 911
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
373
12-02-21Ninh Thuận: 133,
Gia Lai: 703
Trúng Ninh Thuận,
Trúng Gia Lai
848
11-02-21Bình Định: 684,
Quảng Trị: 103,
Quảng Bình: 318
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
580
10-02-21Đà Nẵng: 143,
Khánh Hòa: 181
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
604
09-02-21Đắc Lắc: 832,
Quảng Nam: 840
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
516
08-02-21TT Huế: 289,
Phú Yên: 364
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
859
07-02-21Kon Tum: 019,
Khánh Hòa: 057
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
474
06-02-21Đà Nẵng: 886,
Quảng Ngãi: 260,
Đắc Nông: 837
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
657
05-02-21Gia Lai: 196,
Ninh Thuận: 114
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
575
04-02-21Bình Định: 839,
Quảng Trị: 590,
Quảng Bình: 608
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
674