Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :07-03-21


Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
07-03-21 Kon Tum
Khánh Hòa
06-03-21Đà Nẵng: 56,
Quảng Ngãi: 31,
Đắc Nông: 05
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
234
05-03-21Gia Lai: 79,
Ninh Thuận: 31
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
244
04-03-21Bình Định: 03,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 37
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
252
03-03-21Đà Nẵng: 04,
Khánh Hòa: 76
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
292
02-03-21Đắc Lắc: 67,
Quảng Nam: 97
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
228
01-03-21TT Huế: 61,
Phú Yên: 11
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
231
28-02-21Kon Tum: 76,
Khánh Hòa: 38
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
232
27-02-21Đà Nẵng: 76,
Quảng Ngãi: 83,
Đắc Nông: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
234
26-02-21Gia Lai: 69,
Ninh Thuận: 87
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
283
25-02-21Bình Định: 57,
Quảng Trị: 43,
Quảng Bình: 58
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
256
24-02-21Đà Nẵng: 85,
Khánh Hòa: 48
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
247
23-02-21Đắc Lắc: 29,
Quảng Nam: 11
Trúng Quảng Nam228
22-02-21TT Huế: 64,
Phú Yên: 92
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
230
21-02-21Kon Tum: 42,
Khánh Hòa: 89
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
248
20-02-21Đà Nẵng: 02,
Quảng Ngãi: 52,
Đắc Nông: 90
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
252
19-02-21Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 30
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
239
18-02-21Bình Định: 94,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 64
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
231
17-02-21Đà Nẵng: 96,
Khánh Hòa: 36
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
253
16-02-21Đắc Lắc: 53,
Quảng Nam: 08
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
233
15-02-21TT Huế: 04,
Phú Yên: 22
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
251
14-02-21Kon Tum: 74,
Khánh Hòa: 20
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
248
13-02-21Đà Nẵng: 48,
Quảng Ngãi: 02,
Đắc Nông: 14
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
270
12-02-21Gia Lai: 31,
Ninh Thuận: 07
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
231
11-02-21Bình Định: 60,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 49
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
265
10-02-21Đà Nẵng: 81,
Khánh Hòa: 75
Trúng Khánh Hòa295
09-02-21Đắc Lắc: 34,
Quảng Nam: 57
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
242
08-02-21TT Huế: 33,
Phú Yên: 84
Trúng TT Huế261
07-02-21Kon Tum: 07,
Khánh Hòa: 64
Trúng Khánh Hòa248
06-02-21Đà Nẵng: 96,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 31
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
239
05-02-21Gia Lai: 17,
Ninh Thuận: 00
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
249
04-02-21Bình Định: 85,
Quảng Trị: 53,
Quảng Bình: 39
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
233