Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

dự đoán chuẩn ngày :21-03-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
21-03-23 Đắc Lắc
Quảng Nam
20-03-23TT Huế: 19,
Phú Yên: 97
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
234
19-03-23Kon Tum: 05,
Khánh Hòa: 09
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
232
18-03-23Đà Nẵng: 03,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 69
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
279
17-03-23Gia Lai: 19,
Ninh Thuận: 78
Trượt267
16-03-23Bình Định: 23,
Quảng Trị: 37,
Quảng Bình: 87
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
225
15-03-23Đà Nẵng: 68,
Khánh Hòa: 69
Trúng Khánh Hòa245
14-03-23Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 94
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
231
13-03-23TT Huế: 61,
Phú Yên: 45
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
288
12-03-23Kon Tum: 17,
Khánh Hòa: 24
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
244
11-03-23Đà Nẵng: 47,
Quảng Ngãi: 89,
Đắc Nông: 32
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
241
10-03-23Gia Lai: 82,
Ninh Thuận: 37
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
234
09-03-23Bình Định: 81,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 75
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
291
08-03-23Đà Nẵng: 74,
Khánh Hòa: 78
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
265
07-03-23Đắc Lắc: 44,
Quảng Nam: 22
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
270
06-03-23TT Huế: 78,
Phú Yên: 62
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
265
05-03-23Kon Tum: 86,
Khánh Hòa: 21
Trúng Kon Tum220
04-03-23Đà Nẵng: 77,
Quảng Ngãi: 68,
Đắc Nông: 09
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
276
03-03-23Gia Lai: 63,
Ninh Thuận: 56
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
215
02-03-23Bình Định: 08,
Quảng Trị: 45,
Quảng Bình: 05
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
229
01-03-23Đà Nẵng: 15,
Khánh Hòa: 27
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
234
28-02-23Đắc Lắc: 19,
Quảng Nam: 02
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
210