Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Chuẩn: 300.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :21-03-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
21-03-23 Đắc Lắc
Quảng Nam
20-03-23TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 7 Phú Yên
245
19-03-23Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đầu 0 Kon Tum,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
229
18-03-23Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
220
17-03-23Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
254
16-03-23Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 3 Quảng Trị,
Trúng đầu 8 Quảng Bình
266
15-03-23Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
258
14-03-23Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đầu 0 Đắc Lắc230
13-03-23TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
244
12-03-23Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa265
11-03-23Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
238
10-03-23Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng đầu 3 Ninh Thuận
268
09-03-23Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
255
08-03-23Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
247
07-03-23Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 4 Đắc Lắc,
Trúng đầu 2 Quảng Nam
283
06-03-23TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 8 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
251
05-03-23Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Kon Tum,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
264
04-03-23Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 9 Đắc Nông
257
03-03-23Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Gia Lai,
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận
254
02-03-23Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đuôi 5 Quảng Trị
259
01-03-23Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
238
28-02-23Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 9 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 2 Quảng Nam
255