Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Chuẩn: 300.000 VNĐ

Uy tín chính xác ngày :21-03-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
21-03-23 Đắc Lắc
Quảng Nam
20-03-23TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 9 Phú Yên243
19-03-23Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 5 Kon Tum,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
241
18-03-23Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 9 Đắc Nông
226
17-03-23Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
248
16-03-23Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 3 Quảng Trị,
Trúng đầu 8 Quảng Bình
243
15-03-23Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa257
14-03-23Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
212
13-03-23TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
240
12-03-23Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 Kon Tum,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
221
11-03-23Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 2 Đắc Nông
267
10-03-23Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
257
09-03-23Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
284
08-03-23Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
242
07-03-23Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
249
06-03-23TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 8 TT Huế,
Trúng đầu 6 Phú Yên
263
05-03-23Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
256
04-03-23Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trượt236
03-03-23Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
248
02-03-23Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 0 Quảng Bình
222
01-03-23Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
250
28-02-23Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 9 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 2 Quảng Nam
288