Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Chuẩn: 700.000 VNĐ

Cam kết ăn 100% ngày :21-03-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
21-03-23 Đắc Lắc
Quảng Nam
20-03-23TT Huế: 143,605,
Phú Yên: 797,094
Trúng 797 Phú Yên508
19-03-23Kon Tum: 105,955,
Khánh Hòa: 909,463
Trúng 105 Kon Tum,
Trúng 909 Khánh Hòa
560
18-03-23Đà Nẵng: 054,716,
Quảng Ngãi: 316,102,
Đắc Nông: 369,282
Trúng 316 Quảng Ngãi,
Trúng 369 Đắc Nông
660
17-03-23Gia Lai: 347,037,
Ninh Thuận: 055,302
Trúng 347 Gia Lai,
Trúng 055 Ninh Thuận
763
16-03-23Bình Định: 223,339,
Quảng Trị: 537,070,
Quảng Bình: 887,194
Trúng 223 Bình Định,
Trúng 537 Quảng Trị,
Trúng 887 Quảng Bình
663
15-03-23Đà Nẵng: 983,694,
Khánh Hòa: 669,076
Trúng 983 Đà Nẵng,
Trúng 669 Khánh Hòa
651
14-03-23Đắc Lắc: 407,615,
Quảng Nam: 194,613
Trúng 407 Đắc Lắc,
Trúng 194 Quảng Nam
267
13-03-23TT Huế: 361,656,
Phú Yên: 245,132
Trúng 361 TT Huế,
Trúng 245 Phú Yên
720
12-03-23Kon Tum: 717,620,
Khánh Hòa: 924,259
Trúng 717 Kon Tum,
Trúng 924 Khánh Hòa
530
11-03-23Đà Nẵng: 547,092,
Quảng Ngãi: 289,117,
Đắc Nông: 932,879
Trúng 547 Đà Nẵng,
Trúng 289 Quảng Ngãi,
Trúng 932 Đắc Nông
729
10-03-23Gia Lai: 983,006,
Ninh Thuận: 937,927
Trúng 937 Ninh Thuận253
09-03-23Bình Định: 581,540,
Quảng Trị: 793,869,
Quảng Bình: 075,840
Trúng 581 Bình Định,
Trúng 793 Quảng Trị,
Trúng 075 Quảng Bình
606
08-03-23Đà Nẵng: 459,249,
Khánh Hòa: 278,486
Trúng 278 Khánh Hòa368
07-03-23Đắc Lắc: 114,398,
Quảng Nam: 543,639
Trượt712
06-03-23TT Huế: 078,844,
Phú Yên: 260,917
Trúng 078 TT Huế593
05-03-23Kon Tum: 286,709,
Khánh Hòa: 783,626
Trúng 286 Kon Tum,
Trúng 783 Khánh Hòa
963
04-03-23Đà Nẵng: 850,607,
Quảng Ngãi: 168,704,
Đắc Nông: 009,714
Trúng 168 Quảng Ngãi,
Trúng 009 Đắc Nông
886
03-03-23Gia Lai: 048,155,
Ninh Thuận: 756,623
Trúng 756 Ninh Thuận379
02-03-23Bình Định: 908,130,
Quảng Trị: 645,014,
Quảng Bình: 905,099
Trúng 908 Bình Định,
Trúng 645 Quảng Trị,
Trúng 905 Quảng Bình
333
01-03-23Đà Nẵng: 194,848,
Khánh Hòa: 807,349
Trượt856
28-02-23Đắc Lắc: 507,927,
Quảng Nam: 702,526
Trúng 702 Quảng Nam356