Lô ba số Miền Nam Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Soi Cầu số vàng ngày :21-03-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
21-03-23 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
20-03-23TP HCM: 313,
Đồng Tháp: 950,
Cà Mau: 456
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
342
19-03-23Tiền Giang: 065,
Kiên Giang: 997,
Đà Lạt: 137
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
313
18-03-23TP HCM: 340,
Long An: 862,
Bình Phước: 111,
Hậu Giang: 330
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
345
17-03-23Vĩnh Long: 514,
Bình Dương: 968,
Trà Vinh: 528
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
353
16-03-23Tây Ninh: 091,
An Giang: 048,
Bình Thuận: 379
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
348
15-03-23Đồng Nai: 158,
Cần Thơ: 440,
Sóc Trăng: 935
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
334
14-03-23Bến Tre: 426,
Vũng Tàu: 336,
Bạc Liêu: 656
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
313
13-03-23TP HCM: 035,
Đồng Tháp: 618,
Cà Mau: 516
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
352
12-03-23Tiền Giang: 047,
Kiên Giang: 477,
Đà Lạt: 773
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
329
11-03-23TP HCM: 634,
Long An: 386,
Bình Phước: 600,
Hậu Giang: 402
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
340
10-03-23Vĩnh Long: 540,
Bình Dương: 344,
Trà Vinh: 877
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
361
09-03-23Tây Ninh: 469,
An Giang: 103,
Bình Thuận: 280
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
355
08-03-23Đồng Nai: 525,
Cần Thơ: 961,
Sóc Trăng: 310
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
347
07-03-23Vũng Tàu: 431,
Bạc Liêu: 270,
Bến Tre: 853
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu,
Trúng Bến Tre
326
06-03-23TP HCM: 662,
Đồng Tháp: 285,
Cà Mau: 255
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
344
05-03-23Tiền Giang: 723,
Kiên Giang: 268,
Đà Lạt: 773
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
320
04-03-23TP HCM: 597,
Long An: 827,
Bình Phước: 590,
Hậu Giang: 165
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
338
03-03-23Vĩnh Long: 505,
Bình Dương: 708,
Trà Vinh: 303
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
308
02-03-23Tây Ninh: 304,
An Giang: 657,
Bình Thuận: 652
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
334
01-03-23Đồng Nai: 642,
Cần Thơ: 116,
Sóc Trăng: 497
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
370
28-02-23Bến Tre: 254,
Vũng Tàu: 746,
Bạc Liêu: 656
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
351