Giải Tám Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :04-07-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Giải Tám Kết quả Theo
04-07-20 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
03-07-20Vĩnh Long: 89,
Bình Dương: 89,
Trà Vinh: 88
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
264
02-07-20Tây Ninh: 72,
An Giang: 06,
Bình Thuận: 51
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
233
01-07-20Đồng Nai: 82,
Cần Thơ: 94,
Sóc Trăng: 89
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
252
30-06-20Bến Tre: 96,
Vũng Tàu: 26,
Bạc Liêu: 95
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
274
29-06-20TP HCM: 79,
Đồng Tháp: 44,
Cà Mau: 37
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
260
28-06-20Tiền Giang: 66,
Kiên Giang: 97,
Đà Lạt: 30
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
243
27-06-20TP HCM: 36,
Long An: 54,
Bình Phước: 12,
Hậu Giang: 92
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
228
26-06-20Vĩnh Long: 37,
Bình Dương: 20,
Trà Vinh: 76
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
252
25-06-20Tây Ninh: 68,
An Giang: 25,
Bình Thuận: 18
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
268
24-06-20Đồng Nai: 41,
Cần Thơ: 02,
Sóc Trăng: 72
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
206
23-06-20Bến Tre: 42,
Vũng Tàu: 50,
Bạc Liêu: 07
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
211
22-06-20TP HCM: 73,
Đồng Tháp: 63,
Cà Mau: 84
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
256
21-06-20Tiền Giang: 43,
Kiên Giang: 62,
Đà Lạt: 85
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
248
20-06-20TP HCM: 11,
Long An: 07,
Bình Phước: 40,
Hậu Giang: 14
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
255
19-06-20Vĩnh Long: 94,
Bình Dương: 40,
Trà Vinh: 94
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
254
18-06-20Tây Ninh: 26,
An Giang: 31,
Bình Thuận: 23
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
252
17-06-20Đồng Nai: 58,
Cần Thơ: 21,
Sóc Trăng: 91
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
250
16-06-20Bến Tre: 40,
Vũng Tàu: 15,
Bạc Liêu: 75
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
244
15-06-20TP HCM: 14,
Đồng Tháp: 21,
Cà Mau: 74
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
255
14-06-20Tiền Giang: 13,
Kiên Giang: 27,
Đà Lạt: 82
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
265
13-06-20TP HCM: 49,
Long An: 78,
Bình Phước: 73,
Hậu Giang: 71
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
245
12-06-20Vĩnh Long: 88,
Bình Dương: 22,
Trà Vinh: 71
Trúng Bình Dương229
11-06-20Tây Ninh: 06,
An Giang: 69,
Bình Thuận: 68
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
240
10-06-20Đồng Nai: 64,
Cần Thơ: 85,
Sóc Trăng: 71
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
239
09-06-20Bến Tre: 02,
Vũng Tàu: 34,
Bạc Liêu: 92
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
250
08-06-20TP HCM: 10,
Đồng Tháp: 03,
Cà Mau: 97
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
242
07-06-20Tiền Giang: 49,
Kiên Giang: 13,
Đà Lạt: 65
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
219
06-06-20TP HCM: 18,
Long An: 24,
Bình Phước: 19,
Hậu Giang: 38
Trúng TP HCM,
Trúng Hậu Giang
246
05-06-20Vĩnh Long: 52,
Bình Dương: 74,
Trà Vinh: 33
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
249
04-06-20Tây Ninh: 32,
An Giang: 75,
Bình Thuận: 73
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
237
03-06-20Đồng Nai: 06,
Cần Thơ: 56,
Sóc Trăng: 19
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
228