Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Chuẩn: 300.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :21-03-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
21-03-23 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
20-03-23TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 5 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đuôi 9 Cà Mau
250
19-03-23Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Kiên Giang,
Trúng đầu 8 Đà Lạt
267
18-03-23TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 0 Hậu Giang
240
17-03-23Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đầu 5 Bình Dương,
Trúng đầu 5 Trà Vinh
235
16-03-23Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đầu 6 An Giang,
Trúng đầu 9 Bình Thuận
260
15-03-23Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 1 Cần Thơ,
Trúng đầu 4 Sóc Trăng
245
14-03-23Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
261
13-03-23TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đuôi 9 Cà Mau
240
12-03-23Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 9 Tiền Giang,
Trúng đuôi 8 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
255
11-03-23TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang215
10-03-23Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 6 Trà Vinh,
Trúng đuôi 1 Vĩnh Long,
Trúng đầu 5 Bình Dương
252
09-03-23Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 Tây Ninh,
Trúng đuôi 8 An Giang,
Trúng đuôi 3 Bình Thuận
217
08-03-23Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
260
07-03-23Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Bến Tre,
Trúng đầu 9 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
239
06-03-23TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 4 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 8 Cà Mau
234
05-03-23Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đầu 6 Kiên Giang,
Trúng đuôi 6 Đà Lạt
251
04-03-23TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 4 TP HCM,
Trúng đuôi 8 Long An,
Trúng đầu 2 Bình Phước,
Trúng đầu 8 Hậu Giang
250
03-03-23Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
248
02-03-23Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Tây Ninh,
Trúng đầu 6 An Giang,
Trúng đầu 3 Bình Thuận
236
01-03-23Đồng Nai: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đuôi 8 Sóc Trăng
236
28-02-23Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Bến Tre,
Trúng đầu 1 Vũng Tàu,
Trúng đầu 4 Bạc Liêu
260