Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :21-03-23


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận số



Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
21-03-23 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
20-03-23TP HCM: 435,135,
Đồng Tháp: 947,401,
Cà Mau: 559,909
Trúng 435 TP HCM,
Trúng 559 Cà Mau
551
19-03-23Tiền Giang: 469,100,
Kiên Giang: 971,260,
Đà Lạt: 784,899
Trúng 469 Tiền Giang,
Trúng 971 Kiên Giang,
Trúng 784 Đà Lạt
412
18-03-23TP HCM: 444,489,
Long An: 328,806,
Bình Phước: 531,983,
Hậu Giang: 103,590
Trúng 444 TP HCM,
Trúng 531 Bình Phước,
Trúng 103 Hậu Giang
633
17-03-23Trà Vinh: 655,197,
Vĩnh Long: 976,957,
Bình Dương: 604,674
Trúng 655 Trà Vinh,
Trúng 976 Vĩnh Long
519
16-03-23Tây Ninh: 004,214,
An Giang: 863,349,
Bình Thuận: 599,163
Trúng 004 Tây Ninh,
Trúng 863 An Giang,
Trúng 599 Bình Thuận
768
15-03-23Đồng Nai: 158,448,
Cần Thơ: 161,899,
Sóc Trăng: 741,955
Trúng 158 Đồng Nai,
Trúng 161 Cần Thơ,
Trúng 741 Sóc Trăng
527
14-03-23Bến Tre: 329,942,
Vũng Tàu: 926,557,
Bạc Liêu: 741,036
Trúng 329 Bến Tre,
Trúng 741 Bạc Liêu
840
13-03-23TP HCM: 165,636,
Đồng Tháp: 022,225,
Cà Mau: 974,751
Trúng 165 TP HCM,
Trúng 022 Đồng Tháp
630
12-03-23Tiền Giang: 959,617,
Kiên Giang: 288,341,
Đà Lạt: 362,510
Trúng 959 Tiền Giang,
Trúng 288 Kiên Giang,
Trúng 362 Đà Lạt
740
11-03-23TP HCM: 765,983,
Long An: 991,551,
Bình Phước: 629,253,
Hậu Giang: 900,492
Trúng 765 TP HCM,
Trúng 991 Long An,
Trúng 900 Hậu Giang
457
10-03-23Vĩnh Long: 751,080,
Bình Dương: 157,588,
Trà Vinh: 069,267
Trúng 751 Vĩnh Long,
Trúng 157 Bình Dương,
Trúng 069 Trà Vinh
607
09-03-23Tây Ninh: 478,893,
An Giang: 078,375,
Bình Thuận: 493,379
Trúng 478 Tây Ninh,
Trúng 078 An Giang,
Trúng 493 Bình Thuận
586
08-03-23Đồng Nai: 385,075,
Cần Thơ: 192,878,
Sóc Trăng: 126,409
Trúng 385 Đồng Nai,
Trúng 192 Cần Thơ,
Trúng 126 Sóc Trăng
528
07-03-23Bến Tre: 917,364,
Vũng Tàu: 892,697,
Bạc Liêu: 408,059
Trúng 892 Vũng Tàu,
Trúng 408 Bạc Liêu
478
06-03-23TP HCM: 547,532,
Đồng Tháp: 440,292,
Cà Mau: 818,715
Trúng 547 TP HCM,
Trúng 440 Đồng Tháp,
Trúng 818 Cà Mau
746
05-03-23Tiền Giang: 096,931,
Kiên Giang: 189,450,
Đà Lạt: 946,114
Trúng 096 Tiền Giang,
Trúng 946 Đà Lạt
787
04-03-23TP HCM: 782,098,
Long An: 598,927,
Bình Phước: 623,596,
Hậu Giang: 793,653
Trúng 598 Long An,
Trúng 623 Bình Phước
322
03-03-23Vĩnh Long: 002,051,
Bình Dương: 392,798,
Trà Vinh: 303,206
Trúng 002 Vĩnh Long,
Trúng 392 Bình Dương,
Trúng 303 Trà Vinh
636
02-03-23Tây Ninh: 027,429,
An Giang: 385,416,
Bình Thuận: 538,126
Trúng 027 Tây Ninh,
Trúng 538 Bình Thuận
669
01-03-23Đồng Nai: 066,977,
Cần Thơ: 314,053,
Sóc Trăng: 898,528
Trúng 066 Đồng Nai,
Trúng 314 Cần Thơ,
Trúng 898 Sóc Trăng
795
28-02-23Bến Tre: 738,535,
Vũng Tàu: 411,913,
Bạc Liêu: 645,789
Trúng 738 Bến Tre,
Trúng 411 Vũng Tàu,
Trúng 645 Bạc Liêu
651