Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 700.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :21-03-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
21-03-23 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
20-03-23TP HCM: 148,547,
Đồng Tháp: 017,227,
Cà Mau: 303,837
Trúng 017 Đồng Tháp618
19-03-23Tiền Giang: 469,368,
Kiên Giang: 971,984,
Đà Lạt: 784,685
Trúng 469 Tiền Giang,
Trúng 971 Kiên Giang,
Trúng 784 Đà Lạt
577
18-03-23TP HCM: 444,389,
Long An: 135,335,
Bình Phước: 531,970,
Hậu Giang: 103,943
Trúng 444 TP HCM,
Trúng 531 Bình Phước,
Trúng 103 Hậu Giang
524
17-03-23Vĩnh Long: 976,652,
Bình Dương: 056,919,
Trà Vinh: 655,525
Trúng 976 Vĩnh Long,
Trúng 056 Bình Dương,
Trúng 655 Trà Vinh
751
16-03-23Tây Ninh: 004,246,
An Giang: 634,447,
Bình Thuận: 365,710
Trúng 004 Tây Ninh504
15-03-23Đồng Nai: 158,707,
Cần Thơ: 589,527,
Sóc Trăng: 741,711
Trúng 158 Đồng Nai,
Trúng 741 Sóc Trăng
482
14-03-23Bến Tre: 329,693,
Vũng Tàu: 526,172,
Bạc Liêu: 741,749
Trúng 329 Bến Tre,
Trúng 526 Vũng Tàu,
Trúng 741 Bạc Liêu
422
13-03-23TP HCM: 103,404,
Đồng Tháp: 022,368,
Cà Mau: 779,337
Trúng 022 Đồng Tháp,
Trúng 779 Cà Mau
391
12-03-23Tiền Giang: 959,908,
Kiên Giang: 288,078,
Đà Lạt: 362,057
Trúng 959 Tiền Giang,
Trúng 288 Kiên Giang,
Trúng 362 Đà Lạt
693
11-03-23TP HCM: 765,265,
Long An: 991,576,
Bình Phước: 753,412,
Hậu Giang: 760,585
Trúng 765 TP HCM,
Trúng 991 Long An,
Trúng 753 Bình Phước
707
10-03-23Vĩnh Long: 751,716,
Bình Dương: 157,778,
Trà Vinh: 069,662
Trúng 751 Vĩnh Long,
Trúng 157 Bình Dương,
Trúng 069 Trà Vinh
523
09-03-23Tây Ninh: 478,022,
An Giang: 078,326,
Bình Thuận: 493,403
Trúng 478 Tây Ninh,
Trúng 078 An Giang,
Trúng 493 Bình Thuận
360
08-03-23Đồng Nai: 385,315,
Cần Thơ: 544,398,
Sóc Trăng: 126,976
Trúng 385 Đồng Nai,
Trúng 126 Sóc Trăng
492
07-03-23Bến Tre: 705,295,
Vũng Tàu: 892,158,
Bạc Liêu: 408,881
Trúng 705 Bến Tre,
Trúng 892 Vũng Tàu,
Trúng 408 Bạc Liêu
620
06-03-23TP HCM: 386,851,
Đồng Tháp: 440,254,
Cà Mau: 818,448
Trúng 440 Đồng Tháp,
Trúng 818 Cà Mau
377
05-03-23Tiền Giang: 096,813,
Kiên Giang: 183,982,
Đà Lạt: 946,222
Trúng 096 Tiền Giang,
Trúng 946 Đà Lạt
693
04-03-23TP HCM: 547,266,
Long An: 293,845,
Bình Phước: 623,988,
Hậu Giang: 480,308
Trúng 547 TP HCM,
Trúng 623 Bình Phước,
Trúng 480 Hậu Giang
533
03-03-23Vĩnh Long: 782,975,
Bình Dương: 392,531,
Trà Vinh: 303,734
Trúng 392 Bình Dương,
Trúng 303 Trà Vinh
283
02-03-23Tây Ninh: 363,732,
An Giang: 066,792,
Bình Thuận: 538,076
Trúng 066 An Giang,
Trúng 538 Bình Thuận
585
01-03-23Đồng Nai: 873,820,
Cần Thơ: 314,794,
Sóc Trăng: 667,684
Trúng 314 Cần Thơ414
28-02-23Bến Tre: 143,079,
Vũng Tàu: 411,276,
Bạc Liêu: 645,425
Trúng 411 Vũng Tàu,
Trúng 645 Bạc Liêu
808