Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :21-03-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Bao Lô Kết quả Theo
21-03-23 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
20-03-23TP HCM: 49,
Đồng Tháp: 40,
Cà Mau: 31
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
366
19-03-23Tiền Giang: 04,
Kiên Giang: 96,
Đà Lạt: 09
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
359
18-03-23TP HCM: 75,
Long An: 56,
Bình Phước: 33,
Hậu Giang: 07
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
354
17-03-23Vĩnh Long: 37,
Bình Dương: 43,
Trà Vinh: 25
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
354
16-03-23Tây Ninh: 26,
An Giang: 48,
Bình Thuận: 44
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
373
15-03-23Đồng Nai: 14,
Cần Thơ: 82,
Sóc Trăng: 33
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
328
14-03-23Bến Tre: 82,
Vũng Tàu: 40,
Bạc Liêu: 45
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
348
13-03-23TP HCM: 50,
Đồng Tháp: 04,
Cà Mau: 81
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
351
12-03-23Tiền Giang: 71,
Kiên Giang: 64,
Đà Lạt: 93
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
346
11-03-23TP HCM: 08,
Long An: 79,
Bình Phước: 77,
Hậu Giang: 75
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
349
10-03-23Vĩnh Long: 63,
Bình Dương: 94,
Trà Vinh: 23
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
358
09-03-23Tây Ninh: 25,
An Giang: 82,
Bình Thuận: 18
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
357
08-03-23Đồng Nai: 85,
Cần Thơ: 02,
Sóc Trăng: 67
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
346
07-03-23Bến Tre: 95,
Vũng Tàu: 26,
Bạc Liêu: 08
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
343
06-03-23TP HCM: 44,
Đồng Tháp: 44,
Cà Mau: 17
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
381
05-03-23Tiền Giang: 44,
Kiên Giang: 83,
Đà Lạt: 46
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
331
04-03-23TP HCM: 06,
Long An: 02,
Bình Phước: 26,
Hậu Giang: 21
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
348
03-03-23Vĩnh Long: 30,
Bình Dương: 04,
Trà Vinh: 23
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
314
02-03-23Tây Ninh: 48,
An Giang: 95,
Bình Thuận: 90
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
327
01-03-23Đồng Nai: 18,
Cần Thơ: 87,
Sóc Trăng: 51
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
329
28-02-23Bến Tre: 50,
Vũng Tàu: 26,
Bạc Liêu: 35
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
359