Lô Xiên 3 Víp MB: 700.000 VNĐ

Soi cầu đẳng cấp ngày :14-05-21


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô xiên 3 Kết quả Theo
14-05-21
13-05-2181,18,20Trúng141
12-05-2142,79,13Trúng134
11-05-2182,72,70Trúng170
10-05-2139,57,17Trúng173
09-05-2142,13,72Trúng121
08-05-2182,67,18Trúng127
07-05-2120,82,27Trúng162
06-05-2108,66,35Trúng175
05-05-2172,15,88Trúng151
04-05-2181,21,49Trúng175
03-05-2160,74,88Trúng134
02-05-2188,59,43Trúng151
01-05-2157,15,48Trúng166
30-04-2117,22,80Trúng153
29-04-2189,11,53Trúng152
28-04-2124,37,61Trượt172
27-04-2199,48,39Trúng146
26-04-2114,94,81Trúng132
25-04-2116,07,42Trượt130
24-04-2198,27,78Trượt142
23-04-2186,24,68Trúng157
22-04-2137,13,48Trúng179
21-04-2141,55,47Trúng125
20-04-2190,37,11Trúng126
19-04-2115,38,44Trượt169
18-04-2100,06,16Trúng177
17-04-2101,15,18Trượt120
16-04-2145,06,66Trúng124
15-04-2138,92,27Trượt155
14-04-2111,38,84Trúng155
13-04-2180,17,99Trúng172
12-04-2197,16,42Trúng123
11-04-2176,37,22Trượt141