Dàn đề 6 con VIP: 500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :22-03-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn đề 6 con Kết quả Theo
22-03-23
21-03-2364,87,38,54,31,93Ăn đề 64165
20-03-2347,65,59,16,70,92Ăn đề 92188
19-03-2382,71,98,31,03,38Ăn đề 03156
18-03-2394,90,70,74,78,02Ăn đề 70161
17-03-2373,19,41,10,89,16Ăn đề 89174
16-03-2311,82,59,48,89,19Trượt187
15-03-2324,82,66,84,10,58Ăn đề 24170
14-03-2371,03,51,93,79,67Ăn đề 79197
13-03-2375,14,43,56,40,06Ăn đề 75153
12-03-2372,88,01,31,28,95Ăn 95194
11-03-2368,89,13,78,07,28Trượt199
10-03-2381,96,23,91,03,47Trượt151
09-03-2338,99,05,67,11,68Ăn đề 05187
08-03-2397,63,87,16,59,21Ăn đề 87150
07-03-2331,70,54,82,79,99Trượt196
06-03-2395,38,67,19,97,01Ăn đề 19162
05-03-2387,36,40,50,18,78Ăn đề 18180
04-03-2361,69,37,07,62,43Ăn đề 43165
03-03-2302,34,87,83,38,35Trượt182
02-03-2310,29,70,74,35,63Trượt173
01-03-2314,02,28,62,75,24Ăn đề 02153